( keeping Quails ) پرورش بلدرچين

Published on September 30, 2018پرورش پرنده بلدرچین یکی از بهترین راه های کسب درآمد در ایران است . چرا که گوشت و تخم بلدرچین از محبوبیت بالایی برخوردار است و می توان از فروش انها به سود های بالایی دست یافت .

برای کسب اطلاعات در این زمینه به لینک های زیر مراجعه نمایید

source